Grundkurs i Kitesurfing

TEORIPASS (ca 15 min)

Vi går igenom följande: Material, aerodynamik, kitehantering, vindfönstret (kraftzonerna), start och landning, vind och väder, kitespots och väjningsregler.

TRÄNINGSKITE PÅ LAND ELLER VATTEN (ca 1-2 timmar)

Riggning, styrning, inlärning av vindfönstret, kontrollövningar, starta och landa kite

ATT RIGGA EN KITE (ca 15 min)

Riggning, var, hur, säkra kite, linda upp linor, olika säkerhetssystem

VATTENPASS 1 (ca 1-2 timmar)

Säkerhet, starta och landa, kontrollövningar, bodydrag i sidled (90 grader från vinden), bodydrag med vinden, startövningar och self rescue.

VATTENPASS 2 (ca 1-2 tim)

Startprocedur, hur man står på brädan, hitta balans, hjälp med att komma iväg samt att fortsätta åka med kontroll.

AVSLUTNING

Kort feedback där vi sammanfattar vad ni är bra på och vad ni behöver träna mer på.

GLÖM EJ ATT TA MED MAT OCH VATTEN NÄR NI SKA GÅ KURS!!

PRISER

5 timmar 2.500:-