.

Grundkurs i kitesurfing

Grundkurs i kitesurfing riktar sig mot dig som vill lära dig kitesurfa. Det lägger grunderna för att kunna kontrollera kiten på ett riktigt och säkert sätt och är även en rolig upplevelse. Oavsett om man vill göra detta som en rolig aktivitet eller lära sig kitesurfing som hobby är det här man börjar för att sedan gå vidare mot fortsättningskursen.

Grundkursen ser ut så här.

TEORIPASS

Vi går igenom följande: Material, aerodynamik, kitehantering, vindfönstret (kraftzonerna), start och landning, vind och väder, kitespots och väjningsregler. (Mycket av teorin vävs in under kursens gång istället för vid ett sittande tillfälle)

ATT RIGGA EN KITE

Riggning, var, hur, säkra kite, linda upp linor, olika säkerhetssystem.

TRÄNINGSKITE PÅ LAND ELLER VATTEN

Riggning, styrning, inlärning av vindfönstret, kontrollövningar, starta och landa kite.

VATTENPASS 1

Säkerhet, starta och landa, kontrollövningar, bodydraging, säkerhetssystem, self rescue, mm.

VATTENPASS 2

Startprocedur, hur man står på brädan, hitta balans, hjälp med att komma iväg samt att fortsätta åka med kontroll.

AVSLUTNING

Kort feedback där vi sammanfattar dagen och certifierar Dig via IKO.

GLÖM EJ ATT TA MED MAT OCH VATTEN NÄR NI SKA GÅ KURS!!